Các phím tắt trong photoshop

Các phím tắt trong photoshop giúp người dùng thao tác nhanh chóng các chức năng trong phần mềm. Từ đó, tăng năng suất thiết kế. Dưới đậy, chúng tôi đã tổng hợp các phím tắt trong photoshop và công dụng của chúng.

Một số phím tắt photoshop thông dụng

Các phím tắt trong photoshop

Chúng tôi sẽ giới thiệu các phím tắt trong photoshop thường xuyên được sử dụng như sau:

 • Tổ hợp phím tắt Ctrl + 0: Kích thước vùng làm việc sẽ được hiển thị bằng với kích thước màn hình máy tính của bạn.
 • Phím tắt Space + ấn giữ chuột trái. Di chuyển màn hình vùng làm việc đến vị trí chuột trái. Tổ hợp phím tắt này có tác dụng tương tự công cụ Hand Tool và cực kỳ quan trọng khi sử dụng photoshop.
 • Tổ hợp phím tắt Alt + lăn chuột giữa: Thao tác nhanh chóng phóng to hoặc thu nhỏ màn hình. Bộ phím tắt này tương tự với các thao tác zoom trong photoshop.
 • Phím tắt Alt + ấn giữ Layer và di chuyển chuột trái: giúp bạn vừa nhân đôi và di chuyển Layer đến vị trí mong muốn.
 • Tổ hợp phím tắt Ctrl+J: giúp bạn nhân đôi Layer đã chọn. Các hình ảnh, vùng chọn của Layer đã chọn đều được nhân đôi trong layer mới.
 • Tổ hợp phím tắt Ctrl+Shift+J: có tác dụng cắt một phần hình ảnh trong vùng chọn khỏi Layer gốc. Phần hình ảnh đã được cắt này nằm trong Layer mới được tạo.

Các phím tắt trong photoshop thao tác File

 • Ctrl + O: Tác dụng mở File làm việc mới.
 • Ctrl + N: Tạo File mới hoàn toàn trong photoshop.
 • Ctrl + S: Lưu lại file đang mở trong photoshop với định dạng PSD.
 • Ctrl + W: Đóng lại File đang mở trong photoshop.
 • Ctrl + Alt + O: Tác dụng mở file làm việc trong Adobe Bridge.
 • Ctrl + Shift + S: Lưu lại file với định dạng tùy chọn.
 • Alt + Shift + Ctrl + O: Lệnh mở file Open As.
 • Ctrl + Alt + S:  Lưu lại một file dưới dạng file copy.
 • Ctrl + P: Thực hiện in ảnh.
 • Alt + Shift + Ctrl + I: Xem lại thông tin File đang mở trong photoshop.
 • Alt + Shift + Ctrl + S: Tổ hợp phím tắt trong photoshop giúp lưu lại file với định dạng Web.
 • Alt + Shift + Ctrl + P: Mở hộp thoại cài đặt trang.
 • Shift + Ctrl +W: Chỉnh sửa ảnh trong ImageReady.
 • Alt + Ctrl +W: Đóng lại tất cả các file đang mở trong photoshop.
 • Ctrl + Q: Thoát khỏi phần mềm photoshop.
 • Alt + Shift + Ctrl + P: Lệnh in file copy trong photoshop.

Các phím tắt trong photoshop nhóm công cụ

 • Phím tắt M: Mở công cụ tạo vùng chọn
 • Phím tắt W: Mở công cụ tạo vùng chọn theo màu sắc.
 • Phím tắt L: Sử dụng công cụ tạo vùng chọn tự do.
 • Phím tắt C: Sử dụng công cụ cắt hình (Crop Tool).
 • Phím tắt V: Lệnh di chuyển.
 • Phím tắt S: Mở công cụ lấy mẫu
 • Phím tắt B: Sử dụng công cụ vẽ và tô màu.
 • Phím nóng I: Mở công cụ tạo thước kẻ, chấm màu.
 • Phím tắt E: Công cụ tẩy xóa Erase Tool.
 • Phím tắt Y: Giúp khôi phục các thông số cài đặt trước đó.
 • Phím tắt T: Sử dụng công cụ tạo chữ.
 • Phím tắt P: Công cụ vẽ đường thẳng, vector.
 • Phím tắt G: Công cụ có tác dụng đổ màu.
 • Phím nóng O: Tác dụng làm tối màu ảnh.
 • Phím nóng H: Sử dụng công cụ Hand Tool hỗ trợ xem ảnh kích thước lớn.
 • Phím tắt R: Thực hiện xoay ảnh.
 • Phím tắt Z: Công cụ zoom to hoặc nhỏ hình ảnh.
 • Phím tắt D: Cài đặt màu sắc mặc định.
 • Phím tắt A: Công cụ giúp lựa chọn đường và hướng.
 • Phím tắt U: Công cụ vẽ các đường cơ bản như đường thẳng, đường tròn, elip.
 • Phím tắt F: Tùy chọn thay đổi chế độ màn hình làm việc.
 • Phím tắt X: Tác dụng thay đổi màu sắc phông nền Background và Foreground .
 • Phím tắt &: Thay đổi màu sắc trên bảng màu.
 • Phím nóng Q: Mở chế độ Quick Mask.
 • Phím tắt /: Mở công cụ Toggle Preserve Transparency.
 • Phím tắt ]: Tăng kích cỡ nét cọ Brush Tool.
 • Phím tắt [: Giảm kích cỡ nét cọ Brush Tool.
 • Phím tắt <: Chọn cài đặt nét cọ Brush đầu tiên.
 • Phím tắt >: Chọn cài đặt nét cọ Brush sau cùng.
 • Phím tắt .: Chọn cài đặt nét cọ Brush trước đó.
 • Phím tắt ,: Chọn cài đặt nét cọ Brush tiếp theo.

Các phím tắt trong photoshop nhóm F

 • Phím tắt F1: Mở hướng dẫn sử dụng photoshop.
 • Phím tắt F2: Thực hiện lệnh Cut.
 • Phím tắt F3: Thực hiện lệnh Copy.
 • Phím tắt F4: Thực hiện lênh Paste.
 • Phím tắt F5: Lệnh mở hoặc tắt bảng Brush.
 • Phím tắt F6: Lệnh mở hoặc tắt bảng màu Color.
 • Phím tắt F7: Lệnh mở hoặc tắt bảng Layer.
 • Phím tắt F8: Thực hiện mở hoặc tắt bảng Info.
 • Phím tắt F9: Thao tác mở hoặc tắt bảng Action.
 • Phím tắt F10: Kích hoạt thanh thực thi đơn lệnh của ứng dụng đang mở.

Các phím tắt trong photoshop thao tác Layer

các phím tắt trong photoshop layer

 • Tổ hợp phím tắt Ctrl + J: Thực hiện nhân đôi layer vừa chọn.
 • Tổ hợp phím tắt Shift + Ctrl + N: Tạo nhanh layer mới.
 • Tổ hợp phím tắt Shift + Ctrl + J: Thực hiện thao tác cắt layer.
 • Phím tắt Ctrl + ]: Di chuyển layer đang chọn lên trên 1 hàng.
 • Phím tắt Ctrl + [: Di chuyển layer đã chọn xuống dưới 1 hàng.
 • Phím tắt Shift + Ctrl + ]: Di chuyển layer đã chọn xếp lên trên cùng.
 • Phím tắt Shift + Ctrl + [: Di chuyển layer đã chọn xếp xuống dưới cùng.
 • Tổ hợp phím tắt Ctrl + E: Thực hiện gộp tất cả layer có trong bảng điều khiển Layer.
 • Tổ hợp phím tắt Shift + Ctrl + E: Thực hiện gộp tất cả layer đang hiển thị trong bảng điều khiển Layer.
 • Tổ hợp phím tắt Ctrl + G: Tạo nhanh một nhóm (Group) mới trong bảng điều khiển Layer.
 • Tổ hợp phím tắt Shift + Ctrl + G: Thực hiện lệnh bỏ nhóm đang chọn.
 • Tổ hợp phím nóng Alt + Ctrl + G: Mở Release Clipping Mask/Create.

Các phím tắt trong photoshop thao tác vùng chọn

Các phím tắt trong photoshop giúp bạn thao tác nhanh vùng chọn như sau:

 • Ctrl + Shift + D: Lệnh chọn lại vùng chọn trước đó.
 • Ctrl + A: Tạo vùng chọn tất cả các khu vực trên bức ảnh.
 • Ctrl + D: Thao tác bỏ vùng chọn.
 • Ctrl + Shift + I: Thao tác đảo ngược vùng chọn.
 • Ctrl + Alt + D: Lệnh làm mờ đường biên của vùng chọn.
 • Ctrl + E: Còn có tên gọi Last Filter giúp lặp lại filter trước đó.
 • Ctrl + Shift + F: Mở hộp thoại điều chỉnh Opacity Brush.

Phím tắt photoshop hỗ trợ Edit

Các phím tắt trong photoshop giúp bạn Edit nhanh chóng như sau:

 • Phím tắt Ctrl + X hoặc F2: Thực hiện lệnh cắt (Cut).
 • Tổ hợp phím tắt Ctrl + C hoặc F3: Thực hiện lệnh Copy.
 • Tổ hợp phím tắt Shift + Ctrl + C: Thực hiện lệnh Copy Merged.
 • Tổ hợp phím tắt Ctrl + V hoặc F4: Thao tác Paste.
 • Tổ hợp phím tắt Shift + Ctrl + V:  Thực hiện Paste Into.
 • Tổ hợp phím tắt Ctrl + Z: Lệnh Redo hoặc Undo.
 • Phím tắt Alt + Ctrl + Z: Lệnh quay lại thao tác trước đó.
 • Phím tắt Shift +Ctrl + Z: Lệnh thực hiện thao tác tiếp theo.
 • Phím tắt Shift + Ctrl + F: Thao tác lệnh Fade.
 • Phím tắt [: Tác dụng phóng to nét cọ.
 • Phím tắt ]: Tác dụng thu nhỏ nét cọ.
 • Tổ hợp phím tắt Shift + F5: Mở hộp thoại màu sắc Fill.
 • Tổ hợp phím tắt Ctrl + T: Tác dụng điều chỉnh tỉ lệ và xoay hình ảnh.
 • Tổ hợp phím tắt Ctrl + Shift + Ctrl + V: Thực hiện nhanh lệnh Paste chồng đối tượng.
 • Tổ hợp phím tắt Ctr + Shift + T: Thực hiện lệnh Free Transform.

Phím tắt photoshop Image

Các phím tắt trong photoshop Image gồm có:

 • Tổ hợp phím nóng Shift + Ctrl + B: Lệnh tự động thực hiện điều chỉnh màu sắc.
 • Tổ hợp phím tắt Alt + Ctrl + I: Mở hộp thoại chỉnh sửa kích thước hình ảnh.
 • Tổ hợp phím tắt Alt + Ctrl + C: Mở bảng hộp thoại Canvas Size.
 • Tổ hợp phím tắt Ctrl + L: Lệnh mở bảng điều chỉnh Levels
 • Tổ hợp phím tắt Shift + Ctrl + L: Lệnh tự động thực hiện chỉnh Levels.
 • Tổ hợp phím tắt Alt + Shift + Ctrl + L: Lệnh tự động điều chỉnh độ tương phản hình ảnh.
 • Tổ hợp phím tắt Ctrl + U: Tự động mở bảng hộp thoại Saturation/Hue:
 • Phím tắt Ctrl + M: Lệnh tự động mở bảng hộp thoại Curves
 • Phím tắt Ctrl + B: Thực hiện mở bảng hộp thoại Color Balance.
 • Phím tắt Shift + Ctrl + U: Lệnh tự động chuyển đổi hình ảnh sang màu xám.

Các phím tắt trong photoshop trong View

 • Phím tắt Ctrl + +: Phóng to hình ảnh.
 • Phím tắt Ctrl + -: Thực hiện thu nhỏ hình ảnh.
 • Phím tắt Ctrl + Y: Chế độ xem màu CMYK.
 • Phím tắt Ctrl + Shift + Y: Hiện thị chế độ màu sắc khác ngoài CMYK.
 • Tổ hợp phím tắt Ctrl + 0: Vùng làm việc được tự hiển thị đầy đủ trên màn hình.
 • Tổ hợp phím tắt photoshop Alt + Ctrl + 0: Hình ảnh được hiển thị với kích thước 100%.
 • Tổ hợp phím tắt Ctrl + ;: Lệnh bật hoặc tắt Guides.
 • Tổ hợp phím tắt Ctrl + Shift + ;: Thực hiện lệnh nhảy với Guides.
 • Phím tắt Ctrl + Alt + ;: Thực hiện khóa Guides.
 • Phím tắt Ctrl + Shift + H: Lệnh ẩn tất cả các đường Path.
 • Phím tắt Ctrl + “: Các đường lưới được hiển thị.
 • Phím tắt Ctrl + Shift + ‘: Thực hiện lệnh nhẩy bằng lưới.
 • Phím tắt Ctrl + .: Lệnh mở hoặc tắt các đường lưới.
 • Tổ hợp phím tắt Ctrl + R: Thực hiện mở hoặc tắt thước kẻ.

Các phím tắt có chức năng Filter

 • Phím tắt Shift + Ctrl + X: Thực hiện mở bảng hộp thoại Liquify.
 • Phím tắt Alt + Shift + Ctrl + X: Lệnh mở hộp thoại Pattern Maker
 • Phím tắt Alt + Ctrl + V: Giúp mở hộp thoại Vanishing Point.
 • Phím tắt Alt + Ctrl + X: Thực hiện giải nén Extract.
 • Phím tắt Ctrl + F: Thao tác sử dụng Filter xếp cuối cùng.

Photoshop.com.vn vừa gửi đến bạn đọc tổng hợp các phím tắt trong photoshop. Khi bạn sử dụng các phím tắt này sẽ giúp rút ngắn thời gian thiết kế ảnh. Chúc bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *